Geef Kleur!

De hoe-toegankelijk-is-mijn-Chirogroep-test

De frietchinees bij wie jullie na de werking frietjes halen, de kindjes uit de sociale wijk die nieuwsgierig komen kijken wat jullie op het pleintje doen en de bomma bij wie je na die frietjes nog pistolets moet gaan eten. Allemaal samen geven ze kleur aan jullie Chironamiddag en jullie buurt.

De buurt is divers, maar is jullie Chirogroep dat zelf ook? En staan jullie daarvoor open? Doe de test!

1. De ouders van ribbel Lukas hebben het financieel niet zo gemakkelijk. Wanneer jullie op huisbezoek gaan voor het kamp blijkt dat z'n ouders het kampgeld niet kunnen betalen.


2. Noura heeft autismespectrumstoornis (ASS) en haar ouders willen haar naar de Chiro sturen. Noura heeft het soms moeilijk om de speluitleg te begrijpen en durft zich gemakkelijk afzonderen van de groep.


3. Tito Lien zit sinds haar zesde in de Chiro en heeft een fysieke beperking waardoor ze in een rolstoel zit. Tot vorig jaar ging dat goed, maar de situatie wordt soms lastig. Sommige tito's vinden het vervelend dat ze sommige dingen niet meer kunnen doen.


4. Abdel is sinds dit jaar lid en zal voor de eerste keer mee op kamp gaan. Abdel is moslim en z'n ouders vragen of jullie op kamp halal voor hem willen koken.
12
Scoorde je hoog op de barometer? Super. Jullie zijn goed bezig! De commissie Diversiteit wil graag weten wat jullie allemaal precies doen om zo'n diverse groep te zijn. Geef het hen zeker door via diversiteit@chiro.be.
Scoorde je laag op de barometer? Geen reden tot paniek! De commissie Diversiteit steekt graag een handje toe om jullie te helpen om ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren een plaats kunnen krijgen in jullie Chirogroep. Mail gerust je vragen naar diversiteit@chiro.be.
Doe de test opnieuw